WYSYŁKA I ZWROTY

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.


2. Sprzedający potwierdza e-mailem każde złożone zamówienie Kupującego przed uruchomieniem całego procesu logistycznego zmierzającego do dostarczenia towaru. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia w nabliższy dzień roboczy. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza nie przyjęcie zamówienia do realizacji. (Uwaga - sklep automatem wysyla potwierdzenie przyjecia zamowienia)


3. Sprzedający poinformuje Kupującego e-mailem o fakcie zrealizowania zamówienia (wysłania przesyłki).


4. Zamówienia płatne przy odbiorze realizowane będą po jego zatwierdzeniu, a zamówienia płatne przelewem / przedpłata po zaksięgowaniu pełnej kwoty transakcji na koncie bankowym. Czas realizacji w większości zamówień wynosi 1-4 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia wysyłki płatnej przelewem / przedpłaty, rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na koncie bankowym. W przypadku braku towaru na magazynie czas realizacji może się wydłużyć (do 20 dni lub dłużej), w takiej sytuacji klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie nie później niż 2 dnia roboczego po przyjęciu zamówienia.


5. W przypadku towarów na specjalne zamówienie, termin realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie.


6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wg. opcji wybranej przez Klienta.


7. Koszty przesyłki w każdej opcji obciążają zamawiającego.


8. Sprzedający dostarcza przesyłkę Kupującemu za pomocą Poczty Polskiej przesyłką priorytetową lub firmy kurierskiej.


9. Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany w formularzu zamówień, chyba że zamawiający wyraźnie wskaże inne dane personalne i inny adres, na który zamówione produkty należy wysłać. (Uwaga - przy składaniu zamówienia można wpisać inny adres dostawy niż adres zamawiającego)


10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zostanie zaoferowany Kupującemu do wyboru inny dostępny w sklepie towar. Kupujący może nie wyrazić zgody na zamianę produktu i wybrać zwrot pieniędzy.


11. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr zamówienia, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.


12. Sklep wystawia faktury VAT.


13. Akceptujemy płatności: przelewem bankowym, opłatę za tzw. Pobraniem

14. Koszty transportu i pakowania w przypadku złożenia zamówienia

Wszystkie przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej RABEN - przy wysyłkach paletowych oraz DPD - przy wysyłkach drobnych.

Dla zamówień płatnych przelewem ("przedpłata"):
Waga towaru (paczki):
1 - 5kg - 20 zł
5- 30 kg - 28 zł

Waga towaru (palety):
30 - 50 kg - 74 zł
50 - 100 kg - 123 zł
100-200 kg - 185 zł
200 - 400 kg - 250 zł


Dla zamówień opłacanych przy odbiorze ("pobranie"):

Waga towaru (paczki):
1 - 5kg - 26 zł
5- 30 kg - 34 zł

Waga towaru (palety):
30 - 50 kg - 80 zł
50 - 100 kg - 147 zł
100-200 kg - 205 zł
200 - 400 kg - 270 zł

15. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub pocztą elektroniczną (wzór oświadczenia) , w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


16. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy, na koszt kupującego.

17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy (zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego):

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której konsument wyraznie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

18. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Centrum Narzędzi Kowalskich PERUN, 32-084 Morawica 311 
Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. 
Nie przyjmujemy żadnych paczek wysłanych za pobraniem pocztowym! 


19. W przypadku zwrotu należność zostanie przekazana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy niezwłocznie a najpózniej w terminie do 2 tygodni od otrzymania zwracanego towaru. Zwrócone zostaną wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.  


20. Zwrot paczki do nadawcy. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki "Zwrot - nie podjęto w terminie" (dwa tygodnie od pierwszego awiza) lub "Nieprawidłowy adres" (błąd klienta w podaniu adresu) i nastąpi zwrot paczki do nadawcy, skutkuje to dodatkowym obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.


21. Zwrot jest możliwy jedynie jeśli produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim paragon z dopiskiem "zwrot". Nie przyjmujemy żadnych paczek wysłanych za pobraniem pocztowym!